Privacy Policy

what to drink decoratief krabbeltje

Hoe gaan we om met uw gegevens?

What to Drink is de verantwoordelijke organisatie voor alle persoonsgegevens die via het platform verwerkt worden. Je kan de actuele bedrijfsinformatie hier vinden en je kan ons bereiken via lekker@whattodrink.nl  

Waarvoor gebruikt What to Drink persoonsgegevens?

 • Om te gebruiken op het online platform voor reviews of een persoonlijke reactie op onze reviews.
 • Om je een nieuwsbrief te sturen als je je daarvoor hebt aangemeld.
 • Om (marketing- en promotie)evenementen te plannen en te houden.
 • Om de afspraken na te komen met onze partners die producten plaatsen op het platform.
 • Om facturen te kunnen sturen of te betalen.
 • Om te voldoen aan wetten en regels, zoals bijvoorbeeld die van de belastingdienst.
 • Om met je te kunnen mailen of videobellen.

Welke persoonsgegevens?

What to Drink slaat de volgende typen persoonsgegevens op:

 • naam (mits door jou verschaft);
 • e-mail (mits door jou verschaft);
 • functie en organisatie (wanneer van toepassing);
 • persoonlijke reviews of reacties (wanneer van toepassing);
 • website analyses en trends via de cookies op onze website.

Wat zijn de redenen voor het gebruik van persoonsgegevens?

What to Drink heeft een aantal grondslagen (juridische redenen) om persoonsgegevens te kunnen of moeten gebruiken, namelijk:

 • Er is toestemming, bijvoorbeeld wanneer je je inschrijft voor een Nieuwsbrief of zelf een reactie deelt op het platform.
 • De persoonsgegevens zijn noodzakelijk om een zakelijke afspraak te maken of na te komen, zoals met een producent of importeur.
 • What to Drink moet voldoen aan een wet of regel, bijvoorbeeld voor een BTW-aangifte.
 • We hebben een gerechtvaardigd (zakelijk) belang om persoonsgegevens te gebruiken. In zo’n geval hebben we een afweging gemaakt of ons gerechtvaardigd belang wel opweegt tegen de eventuele privacy impact van personen wiens gegevens wij gebruiken.

Beveiliging

We zorgen ervoor dat alle (persoons)gegevens die we ontvangen voor de hierboven genoemde redenen zorgvuldig bewaard en beveiligd worden. Dat geldt ook voor eventuele bedrijven die wij moeten inzetten voor onze bedrijfsvoering. Denk hierbij aan websitebouwers, e-mail en cloudopslag aanbieders en ons CRM platform.

Bewaartermijn

What to Drink bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven genoemde redenen. In de regel bewaren we reviews en reacties op ons platform voor een periode van twee (2) jaar. Je blijft ingeschreven op onze Nieuwsbrief totdat je jezelf hebt afgemeld.

Rechten

Op basis van de huidige privacyregels heb je verschillende rechten ten aanzien van persoonsgegevens die What to Drink van je heeft. Je kan bijvoorbeeld inzage vragen in je gegevens, deze laten verbeteren of verwijderen. Een volledig overzicht van alle rechten is hier na te lezen.

Als je deze rechten wil uitoefenen kan je ons mailen via info@whattodrink.nl. Elk verzoek zullen we binnen vier (4) weken beantwoorden. Als je ontevreden bent over onze afhandeling of bezwaar blijft houden tegen de manier hoe What to Drink je persoonsgegevens gebruikt, kan je hier altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring wordt periodiek geüpdatet.  
Versie: 2023-07